Sabtu, 14 Januari 2012

Buku Pegangan Jamu (Jamu Handbook) 5 - Mevrouw J.M.C. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948)PULIH MARI BALI WUTUH PURNA WALUYA JATI


Mevrouw J.M.C. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948)


Nederlands: Boek. Platen-Atlas behorende bij 'Indische planten en haar geneeskracht' door Mevrouw J. Kloppenburg-Versteegh. Uitgave van de N.V. Boekhandel en Drukkerij v/h. G.C.T. van Dorp & Co. Semarang, Soerabaja, 's-Gravenhage.

Het boekje bestaat uit een kartonnen kaft met rode rug en hoekjes. Gebruikt exemplaar: bij het openslaan is de gescheurde binnenkant zichtbaar. De inhoud bestaat uit een inhoudsopgave en vervolgens 40 platen, 'Ad nat. et phot. lith.', van Indische planten met blad, bloeiwijze, wortels, vruchten e.d. van in totaal 131 planten. De litho's zijn van de fa. P.W.M. Trap impr. Leiden.
Mw. Ziesel heeft met ballpoint haar naam verschillende malen in dit boekje geschreven.. Platen-Atlas behorende bij Indische planten en haar geneeskracht
Date 1912
Source Tropenmuseum


Kloppenburg-Versteegh, J.
Planten-atlas behoorende bij de Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. In kleurensteendruk uitgevoerd door de fa. P.W.M. Trap te Leiden.
Semarang, Soerabaia, 's Gravenhage, G.C.T. van Dorp, [ca. 1900], 1. edition, 18 chromolithographed plates with 131 figures (248 x 325 mm) in half cloth portfolio with printed boards and ties (1 broken). Spine rubbed and ownership inscriptions on front cover. Index printed inside. Text-volume missing.


Titelblad en een plaat uit de gebruikte Atlas364p   Sosor bebek   Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.   Crassulaceae  
Beschrijving Een kruid met vlezige blaadjes, dat op steenachtigen bodem waar veel zon is, wordt aangetroffen tot op 1000 m zeehoogte en vermoedelijk verwilderd is.
Om het vele nut wordt het ook wel in tuinen gekweekt.
Bij de afgeplukte bladeren vormen zich in de insnijdingen aan den rand nieuwe plantjes.
Een boekbespreking van de atlas

. J. Kloppenburg-Versteegh. Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz.

Het vorig jaar verscheen van dit werk een nieuwe druk, die reeds in het N.I.A.S.- orgaan van April 1935 aangekondigd werd. Het is onder toezicht van een vakkundige bewerkt, wiens naam echter niet vermeld wordt. Over het gebruik der Indische planten, vruchten, enz., door de Schrijfster genoemd, wensch ik als botanicus geen oordeel te vellen. Het tweede deel is de platen-atlas met teekeningen, welke opvallen door de kleuren. Dezen atlas bekeek ik met mijn - ook bij de jongelui der N.I.A.S. - zeer bekenden plantenverzamelaar KARTAMA en toen bleek, dat we de gewoonste planten niet herkenden. Usnea, het baardmos, kajoe ang�n, hielden we voor een ons onbekende Platycerium of hertshoornvaren. De tandjoeng, me reeds langer dan 50 jaren door de bloemen bekend, was door het niets zeggende takje door ons beiden niet te herkennen. Euphorbia Tirucalli L., de kajoe-oerip, hielden we voor een zoet- of zoutwateralg. Carica papaya L. gaf twijfel, hoewel ik er een bacteriënziekte van beschreef en daarvoor vroeger talrijke papaja's in den hortus van de N.I.A.S. kweekte. Melastoma malabathricum L. lijkt meer op een anjelier. Bixa Orellana L., de kesoemba keling, bleek me onbekend, hoewel ik reeds vroeger planters tegen die plant waarschuwde. (zie C.A. Backer en D. F. van Slooten , Javaansche Thee-onkruiden , blz. 176); enz., enz., enz., enz.
Ook bekende botanici en deskundigen in Buitenzorg en elders bleken de afgebeelde planten niet te herkennen, zoodat de vrij dure atlas, die toch voor leeken bestemd is, zeer veel verwarring kan stichten en dus volkomen waardeloos is, terwijl de zwart gekleurde teekeningen in de werken van Greschoff (Schetsen van nuttige Indische Planten) , Ochse - Bakhuizen van den Brink (Indische Groenten), C. A. Backer en D. F. van Slooten (Javaansche Thee-onkruiden), enz., enz., zeer nauwkeurig en duidelijk zijn en dus ook voor leeken te gebruiken zijn.
In de Tropische Natuur van Mei 1935, blz. 88 verscheen dan ook op den nieuwen platenatlas van Mevr. van Kloppenburg een afbrekende critiek, geschreven door een deskundige, n.l. Dr. van Steenis van het Herbarium te Buitenzorg.

Dr. A. RANT.
Botanicus, Buitenzorg.
Oud-leeraar der N.I.A.S.1 komentar:

  1. selamat pagi pak, saya tertarik dengan artikel yang bapak buat terlebih sumber buku yang bapak pakai. bisa saya meminta email bapak untuk ngobrol2 lebih jauh tentang buku pintar itu?:)

    regards.
    Rangga

    BalasHapus